Tóth István AFIAP, ESFIAP nagyváradi fotóművész kiállításai Kölcsey jubileumi születésnapján

Kölcsey 200. születési évfordulójának tisztelgett Tóth István AFIAP, ESFIAP nagyváradi fotóművész több egyéni kiállítása.

A Sződmeter üzenete című kiállítást partnerségeben nyitották meg először a magyar Kultúra Napján, 2022. január 22. a „Magyar Házak” Non Profit Kft. és a „Partium” Ház anyagi támogatásával Debrecenben. A tárlaton 20 nagyméretű fekete-fehér művészfotó került bemutatásra.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a magyar himnusz szövegét, és ennek emlékére 1989 óta ez a Magyar Kultúra Napja, – Az ünnepi rendezvényen jelenlévő közönséget Stanik István a „Partium” Ház igazgatója köszöntötte, aki nagyra értékelte az alkotások művészi színvonalát, és megköszönte a nagyváradi fotóművésznek ezt a kiállítását, melyet most először mutattak be Magyarországon.

Az egyéni tárlatot Dr. Puskás István Debrecen alpolgármestere nyitotta meg, aki a Magyar Kultúra Napjának fontosságát hangsúlyozta, melybe a kiállított fényképek nagyon jól illeszkedtek be. A megnyitó jó hangulatát Thurzó Sándor József brácsaművész, a „Duo Varadiensis” Kamaracsoport tagjának játéka szolgálta, aki a repertoárból több magyar darabot is előadott.

A nagyváradi fotóművész kiállítása 2023. február 28-ig látogatható a nagyközönség számára.

A kiállított képeket az Egyesület honlapján is meg lehet csodálni: https://www.eurofotoart.com/efa-exbhibitions-halls/efa-digi-galéria-1/04/

A jubieumi tárlatot a Bicentenárium keretén nyitották meg nagyszámu közönség jelenlétében a sződemeteri ”Kölcsey Ferenc” Egyházi és Kultúrális Központban 2023. január. 22 délután 3 órakor, melyen a szerző nem tudott megjelenni, mivel egyidőben nyitották egy másik ünnepi tárlatát a debreceni Kölcsey Központban.

A szerző üzenetben köszöntötte a megjelenteket. 2023.január 29. d.e. 11:00 óraI istentisztelet után Nagyvárad-Rogériuszi Református Templomban a Sződemeter üzenete című tárlatot.

A kiállításmegnyitón a szerző bemutatta a 20 darab feket-fehér nagy méretü kiállított alkotását és megköszönte, Kövendi István és Bán Alpár lekészeknek, illetve Pető Csilla főgondoknak a meghívást. Stanik István mediaszakértő, a Partium Ház igazgatója, aki a megnyitó előtt a Magyar Házak Hálózat szakmai igazgató minősítésében beszélt az egybegyültekhez a Magyar Kultúra Napjárol és a két intézmény nemzeti egymáshoz való tartózásáról, illetve ezek tevékenységeiről.

A képeket meg kellet tekinteni Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület honlapján: https://www.eurofotoart.com/efa-exbhibitions-halls/efa-digi-gallery/04/ , illetve február végéig az OTL Nagyváradi Közlekedési Vállalat modern járműveinek képernyőin.

2023.január.20. pénteken, 18 órakor nyílt meg a nagyváradi vár C épületében, lévő Fejedelmi palotában működő Vilidár István Galériában Kölcsey életútja újabb egyéni tárlata. A magyar kultúra napjának tiszteletére összeállított tárlat a berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Házzal és a Nagyvárad és Környéke Turizmusát Népszerűsítő Egyesülettel (APTOR) partnerségben, a Summit Agro Románia támogatásával valósulhatott meg.

A művelődési ház igazgatója, Lisztes Éva felszólalásában a magyar kultúra napjának jelentőségét hangsúlyozta, majd így fogalmazott: „Számunkra Nagyvárad mindig az a város volt, amelyet lelkünkhöz közelebb állónak éreztünk, mint Debrecent.

Mindig nagy örömmel jövünk ebbe a csodálatos városba, és otthon érezzük magunkat itt.” Ștefan Tóth István AFIAP, ESFIAP megköszönte az igazgatónak, illetve az intézmény korábbi vezetőjének, Porkoláb Lajosnak, aki maga is részt vett a rendezvényen, hogy jelenlétükkel emelték a megnyitó fényét, és az évek során nagyban hozzájárultak a két városban szervezett események sikeréhez.

A kiállítás anyagát 50, Kölcsey Ferenc magyar költő, irodalmár és politikus személyiségének meghatározó helyszíneit ábrázoló fekete-fehér fotográfia alkotja. Kiállító művészként meghívást kapott Fórián Andrea is, aki négy fotográfiával szerepel az ismert váradi fotóművész tárlatán.

A kiállított művek az AIEFA honlapján is megtekinthetők, itt: https://www.eurofotoart.com/efa-exbhibitions-halls/efa-digi-gallery/05/.

Mindkét kiállításon a Duo Sola Fide alkalomhoz illő műsorral lépett fel. Magyar zeneműveket játszott Thurzó Sándor József brácsaművész, Fórián Andrea pedig magyar költők verseit szavalta. A fotóművész előbbi kiállítása február harmadikáig látogathatja a váradi közönség.

Tóth István nagyváradi fotóművész AFIAP, ESFIAP, az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület elnöke és a Szegedi Kárpát-medencei Magyar Fotogáfiai Társaság alelnöke különleges fotóanyagot készített Kölcsey Ferenc életének meghatározó magyarországi és partiumi helyszínein: Debrecen, Szatmárcseke, Álmosd, Nagykároly és Sződemeter az öt település, ahol a művészfotók készültek, felidézve a Himnusz költőjének életútját, kutatva mára megmaradt lenyomatait.

A Himnusz nyomában – 200 év lenyomatai Kölcsey szülőföldjén kiemelkedő. Határokon átívelő összefogással – a debreceni Partium Ház és a Bényi Galéria együttműködésével – a Himnusz születésének 200. évfordulóján negyven művészfotót állítottak ki a nagyközönségnek ebből az anyagból.

A megnyitó a Magyar Kultúra Napján, 2023. január 22-én 15 órakor nyitották meg nagyszámu közönség és a szerző jelenlétében a Bényi Galéria utcafronti kirakata előtt. Köszöntőt mondott és Stanik István a debreceni Partium Ház vezetője. Az ünnepi kiállítást Vitéz Ferenc művészeti író nyitotta meg. A tárlatot 2023. március 05-ig láthatták a Kölcsey Központ (Debrecen, Hunyadi u. 1-3.) Bényi Galériájának utcafronti kirakatában.